รวมภาพจากกล้องวิดีโอ จากประตูน้ำแห่งต่างๆ อัพเดททุก 2 นาที

ภาพที่ได้รวมรวมจากกล้องวงจรปิดจากสถานที่ต่างๆ โดยไทยคม

ประตูน้ำสายไหม

ประตูน้ำสายไหม

ภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณประตูน้ำสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ภาพย้อนหลัง1 ภาพย้อนหลัง2

ภาพย้อนหลัง1 ภาพย้อนหลัง2

ประตูน้ำเมืองเอก

ประตูน้ำเมืองเอก

ภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณประตูน้ำเมืองเอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ภาพย้อนหลัง1 ภาพย้อนหลัง2

ภาพย้อนหลัง1 ภาพย้อนหลัง2

ประตูน้ำคลองแสนแสบ

ประตูน้ำคลองแสนแสบ

ภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณประตูคลองแสนแสบ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ภาพย้อนหลัง1 ภาพย้อนหลัง2

ภาพย้อนหลัง1 ภาพย้อนหลัง2

กล้องวงจรปิดจากอยุธยาปาร์ค

อยุธยาปาร์ค

ภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณอยุธยาปาร์ค จังหวัดอยุธยา

ภาพย้อนหลัง1 ภาพย้อนหลัง2

ภาพย้อนหลัง1 ภาพย้อนหลัง2

© copyright Touch Technologies. all rights reserved.